gå till Region Jämtland Härjedalen hemsida

Registrering av Region Jämtland Härjedalen OpenAthens-konto

Detta konto ger dig tillgång till Region Jämtland Härjedalens elektroniska resurser utanför Regionens slutna nät från valfri webbläsare. För att registrera dig måste du vara anställd, student under Region Jämtland Härjedalens utbildningsansvar eller anställd av en privat vårdgivare som har ett avtal med Regionen.

Du måste registrera dig från en dator kopplad mot Region Jämtland Härjedalens slutna nätverk eller med en Region Jämtland Härjedalen-mejladress.


Är din anställning eller utbildning tidsbegränsad?

Om du har problem med registreringen vänligen kontakta: medicinskabiblioteket@regionjh.se