Gå till Region Region Värmland hemsida

Ansökan OpenAthens-konto

Detta konto ger dig som är regionanställd tillgång till sjukhusbibliotekens databaser, e-tidskrifter och medicinska e-böcker hemifrån.

Uppge din Region Värmland e-postadress vid registrering och välj sedan lösenord via den länk som skickas till din e-postadress. Privata vårdgivare som ingår i Hälsoval Värmland har också möjlighet att ansöka om ett konto. Om du är privat vårdgivare utan e-postadress från regionen fyller du i den e-postadress som du använder på arbetet.


Genom att registrera dig som användare godkänner du användarvillkoren.

När du skapar ett OpenAthens-konto genom Region Värmland godkänner du att de personuppgifter som du angivit lagras i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (GDPR) och medger att behöriga administratörer på Sjukhusbiblioteken i Värmland får åtkomst till de uppgifter du angivit.

De personuppgifter som lagras är: för- och efternamn, e-postadress samt att du är anställd av Region Värmland.

Dina personuppgifter lagras för att kunna fastställa behörigt användande av OpenAthens. Din behörighet är knuten till din anställning i Region Värmland. Kontot och dina inloggningsuppgifter får endast användas av dig personligen. Användarregistret i OpenAthens kontrolleras och uppdateras regelbundet. När din anställning upphör måste du meddela biblioteket, så att ditt konto kan avslutas. Vi reserverar oss rätten att ta bort ditt användarkonto utan att informera i förväg.

Om du har problem med registreringen kontakta: Sjukhusbiblioteket i Karlstad