Cofrestru ar gyfer Cyfrif OpenAthens GIG Cymru

Dim ond defnyddwyr awdurdodedig nad oesganddyntgyfrif NADEX GIG Cymru sydd angen cyfrif OpenAthens i gael mynediad at adnoddau trwyddedig GIG Cymru.

Defnyddwyr hunan-gofrestredig presennol: cliciwch ar y dudalen anghofio cyfrinair os ydych wedi anghofio'ch cyfrinair OpenAthens.

I gofrestru ar gyfer cyfrif OpenAthens, dewiswch eich sefydliad cyflogi o'r rhestr isod, cwblhewch bob adran a chliciwch ar y botwm cyflwyno.

Cyn i chi gofrestru, darllenwch y rhestr defnyddwyr awdurdodedig i sicrhau eich bod yn gymwys i gael cyfrif OpenAthens GIG Cymru. Bydd angen i gyfrifon hunan-gofrestru newydd gael eu prosesu gan weinyddwr OpenAthens a allai gymryd ychydig o ddiwrnodau gwaith. Ar ôl ei awdurdodi, bydd eich cyfrif OpenAthens yn ddilys am gyfnod cychwynnol o 18 mis neu 3 mis ar gyfer gweithwyr GIG Cymru sydd wedi ymddeol, ac ar ôl hynny byddwch yn derbyn cais awtomataidd i adnewyddu. Bydd eich cyfrif a'r holl chwiliadau personol a arbedwyd yn cael eu dileu os na fyddwch yn adnewyddu. Bydd cofrestru am gyfrif OpenAthens GIG Cymru yn golygu eich bod yn cytuno â thelerau ac amodau OpenAthens.

Rhowch eich manylion ar y ffurflen isod. Rhaid cwblhau'r holl feysydd sydd wedi'u marcio*.


A yw'ch swydd yn barhaol neu dros dro?

Os byddwch yn cyflwyno’r cais hwn o fewnrwyd e-Lyfrgell GIG Cymru, neu’n defnyddio eich cyfeiriad e-bost GIG Cymru, dylech allu cael mynediad at adnoddau o fewn 24 awr. Sylwch, at ddibenion dilysu, gall ceisiadau rhyngrwyd gymryd ychydig o ddiwrnodau i'w prosesu.

Os oes gennych gwestiynau ynghylch cael cyfrif, cysylltwch â ni.