Cofrestru ar gyfer Cyfrif OpenAthens GIG Cymru

Os oes cyfeiriad e-bost GIG Cymru gennych, nid oes angen i chi gofrestru ar gyfer cyfrif OpenAthens. Defnyddiwch yr opsiwn e-bost GIG Cymru pan fydd gofyn i chi nodi’ch manylion OpenAthens.

Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost GIG Cymru, ac rydych yn ddefnyddiwr awdurdodedig, mae modd i chi gofrestru i gael cyfrif OpenAthens isod. Dewiswch y sefydliad rydych yn gweithio iddo o’r rhestr isod, llenwi pob adran a chlicio ar y botwm ‘Cyflwyno’.

Dylai defnyddwyr hunan gofrestredig nad oes ganddynt gyfeiriad e-bost GIG Cymru glicio ar y dudalen cyfrinair wedi’i anghofio os ydynt wedi anghofio eu cyfrinair OpenAthens.

Cyn i chi gofrestru, darllenwch y rhestr defnyddwyr awdurdodedig i sicrhau eich bod yn gymwys i gael cyfrif OpenAthens GIG Cymru. Bydd angen i gyfrifon hunan-gofrestru newydd gael eu prosesu gan weinyddwr OpenAthens a allai gymryd ychydig o ddiwrnodau gwaith. Ar ôl ei awdurdodi, bydd eich cyfrif OpenAthens yn ddilys am gyfnod cychwynnol o 18 mis neu 3 mis ar gyfer gweithwyr GIG Cymru sydd wedi ymddeol, ac ar ôl hynny byddwch yn derbyn cais awtomataidd i adnewyddu. Bydd eich cyfrif a'r holl chwiliadau personol a arbedwyd yn cael eu dileu os na fyddwch yn adnewyddu. Bydd cofrestru am gyfrif OpenAthens GIG Cymru yn golygu eich bod yn cytuno â thelerau ac amodau OpenAthens.

Rhowch eich manylion ar y ffurflen isod. Rhaid cwblhau'r holl feysydd sydd wedi'u marcio*.


A yw'ch swydd yn barhaol neu dros dro?

Os byddwch yn cyflwyno’r cais hwn o fewnrwyd e-Lyfrgell GIG Cymru, neu’n defnyddio eich cyfeiriad e-bost GIG Cymru, dylech allu cael mynediad at adnoddau o fewn 24 awr. Sylwch, at ddibenion dilysu, gall ceisiadau rhyngrwyd gymryd ychydig o ddiwrnodau i'w prosesu.

Os oes gennych gwestiynau ynghylch cael cyfrif, cysylltwch â ni.